Gå till innehåll
Bodens Ridklubb
Bodens Ridklubb

Allmänna bestämmelser för ridabonnemang

Allmänna bestämmelser för ridabonnemang och paralektioner(gäller fr o m okt 2019)

Ridabonnemang Abonnemanget är löpande och du behåller din ridplats till nästkommande termin. Om du har för avsikt att avsluta/ändra ditt ridabonnemang uppskattar vi din avanmälan innan den 10 maj/10 november för nästkommande termin. Därefter sker planering och fakturering av kommande termin.

Avgiften Hela avgiften ska erläggas senast på förfallodagen för varje abonnemangsperiod. Avgiften är alltid uppdelad i två delbetalningar, den första på 500kr och resterande belopp efterföljande månad. Kontakta kansliet innan 10 maj/10 november (för abonnemang gällande nästkommande termin) om delbetalning önskas, en faktureringsavgift på 60kr tillkommer för varje extra delbetalning.

Aktuella priser finns på vår hemsida www.brk.nu. Försenings- och påminnelseavgift uttages vid betalning efter förfallodagen. Avgiften skall vara betald före terminsstart, ingen ridning erbjuds förrän avgiften är BRK tillhanda. Abonnemanget är bindande för varje abonnemangsperiod, sista avbokningsdag framgår nedan. Vi använder oss av e-fakturering, se till att vi har en giltig mejladress till dig, postade fakturor beläggs med en faktureringsavgift på 60kr.

Medlemsavgift Alla ridande ska vara medlemmar i Bodens Ridklubb. Avgiften betalas per kalenderår och faktureras separat. Vi använder oss av e-fakturering, se till att vi har en giltig mejladress till dig, postade fakturor beläggs med en faktureringsavgift på 50kr. I medlemsavgiften ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring. Vi fakturerar medlemsavgift för nästkommande år i december till alla som är medlemmar och inte har meddelat annat. Kontakta kansliet om du inte vill vara medlem så tar vi bort dig från registret och makulerar din faktura.

Lektionstid En bestämd dag och tid är reserverad. Vi reserverar oss för förändringar gällande tid, dag och instruktör. Kom alltid 30 min innan lektionen börjar för fördelning av hästar. Du som elev ansvarar för att hästen är iordninggjord inför lektionen. Om du rider inom den Funktionsanpassade verksamheten och inte har möjlighet/vill göra iordning hästen före och efter ridpasset så kan detta göras av personalen under lektionstid. Kontakta er ridlärare. Nybörjarelever på ponny behöver ha med en vuxen som hjälp första terminerna för att leda, göra iordning etc. Ni kommer få utbildning under lektionstid.

I undervisningen ingår skolridning, sitsträning, uteritt, hoppning/markarbete och teori i de ordinarie lektionerna. Dressyr- och hoppgrupper har 2 grenspecifika teorier/termin och deltar på teoriveckan. För att rida i hoppgrupp på ridskolehäst krävs ett ordinarie abonnemang alt dressyrgrupp i grunden. De funktionsanpassade ridlektionernas upplägg bestäms i samråd med ridläraren, utifrån dig som ryttare.

Förhinder Anmäls till respektive ridlärare för att underlätta planeringen av hästarnas gångtider. Ingen igenridning. Ridabonnemanget är personligt och överlåtes ej.

Uppsägning Lämna in skriftlig uppsägning/förändring av abonnemang innan vi fakturerar/planerar nästa termin (10 nov vårterminen, 10 maj höstterminen). Du har möjlighet att frånsäga dig din ridplats till den 31 maj (höstterminen) och 30 november (vårterminen) utan att bli betalningsskyldig. Vid avbokning efter gällande datum blir du betalningsskyldig för den första delbetalningen på ridfakturan (500kr).

Nya elever har möjlighet att prova de tre första erbjudna ridtillfällen innan de blir bundna av abonnemanget och ifall de väljer att inte fortsätta endast betala den första delbetalningen på 500kr.

Återbetalning av ridavgift Från och med det fjärde erbjudna ridtillfället blir du bunden till ditt abonnemang, därefter skall hela terminsavgiften erläggas. Återbetalning av påbörjad kurs sker ej.

Utrustning Godkänd ridhjälm ska användas vid all ridning på vår anläggning. Ridskolan har hjälmar att låna, men egen hjälm skyddar alltid bäst. Skyddsväst rekommenderas vid framförallt hoppning. Sporrar får generellt inte användas, undantag kan ske i samråd med anställda ridlärare. All ridning sker på egen risk. Endast anvädning av ridskolans utrustning är tillåten till våra hästar då den är anpassad för hästen och för att undvika smitta mellan stallar.

Ny bestämmelse för godkända hjälmar finns på www.ridsport.se

Inställda lektioner Ställer ridskolan in lektioner äger eleven rätt till kompensation i form av igenridningstillfälle anordnat av ridskolan, alternativt kreditering av avgift motsvarande lektionen. Om eleven inte kan delta på igenridningstillfället förfaller rätten till ersättning. Vid oförutsedda händelser utanför vår kontroll såsom utbrott av smittsam sjukdom, brand etc, som påverkar verksamheten och omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal kommer ingen ersättning utbetalas, ej heller igenridning, om vår försäkring inte träder i kraft.

Gemensamma uppgifter Alla grupper har uppgifter att utföra i anslutning till sin ridtid. För grupper i anslutning till hästarnas kvällsutfodring ingår det att utfodra stallets samtliga hästar enligt instruktion av instruktören. Detta är en ideell förening där alla hjälps åt att hålla anläggning och hästar i fint skick. Det är vår anläggning och våra ridskolehästar.

Alla som vistas på anläggningen förväntas följa våra gemensamma regler för säker hästhantering.

Genom att betala in avgiften godtar eleven dessa bestämmelser.

Förutom de allmänna bestämmelserna gäller nedan bestämmelser för pararidningen.

Hästval De hästar som går inom verksamheten är lugna och trygga. Eftersom hästar är levande djur som har en flyktinstinkt kan vi däremot aldrig garantera att de inte kommer att reagera för något, inne i ridhus såväl som ute. Detta är något man bör vara medveten om när man börjar rida, all ridning sker på egen risk.

Iordningsställande inför paralektion. Om du som elev inte vill eller har möjlighet att göra iordning hästen före/efter din lektion kan detta göras av vår personal till en kostnad. Hästen är då färdig när din lektion börjar och personalen tar också hand om hästen efter lektionen.

Om du väljer att göra det själv behöver du vara här 30 min innan din lektionstid för att hinna göra hästen klar. Om du känner dig osäker på några moment i iordningställandet kan du komma överrens om en lösning tillsammans med din ridlärare, alt. att träna tillsammans med instruktör under några lektioner för att sedan klara detta självständigt.

Uteritter Det finns fördelar med att ridningen inte enbart sker inomhus. Det ger ryttaren en annan upplevelse via syn-, känsel och luktintryck och det kan också ge en större frihetskänsla att kunna ta sig ut i naturen till häst. Uteritter sker alltid i samråd med ryttaren eller assistent.

Teori - parariding I ridabonnemanget ingår 1 teorivecka/termin. Under teoriveckan ersätts ridlektionen med teorilektioner som pågår en hel vecka. Du som ridelev anmäler dig till så många lektioner du vill utan extra kostnad. Varje teorivecka har olika teman, lektonerna kan vara praktiska eller mer teoretiska och röra både hästen och ryttaren. Kom gärna med önskemål på val av ämne.

Förhinder/Sen ankomst till paralektion Anmäl frånvaro senast 07:00 samma dag. Du anmäler detta till maja.larsson@brk.nu Ingen igenridning. Kom alltid 5 min innan lektionen börjar. Vid sen ankomst ställs lektionen in.

Utrustning Godkänd ridhjälm ska användas vid all ridning på vår anläggning. Ridskolan har hjälmar att låna, men egen hjälm skyddar alltid bäst. Det finns bälten att låna om du som ryttare har behov av att någon går bredvid för extra stöd.

Genom att betala in avgiften godtar eleven dessa bestämmelser.

Publicerad: 2022-10-21

Senast uppdaterad: 2023-05-31

Författare: Ida Medeström

Senast ändrad av: Maja Larsson

Sponsorer

Besöksadress

Kopplingsvägen 17
961 38 Boden

Postadress

Bodens RK - Ridsport
961 38 Boden

Kontakta oss

Tel. 092151820
Mejl. info@brk.nu