Gå till innehåll
Bodens Ridklubb
Bodens Ridklubb

Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande:

Terese Edholm styrelsen@brk.nu (2022-2024)

Vice ordförande:

Emma Brännström (2023-2025)

Sekreterare:

Anna Samuelsson (2022-2024)

Ledamöter:

Göran Stjärnholm (2022-2024)

Erika Helin (2022-2024)

Linda Nilsson (2023-2025)

Mona Nyström (2022-2024)

Ungdomssektionens representanter:

Lova Rutberg

Revisorer:

Patrik Bergström, patrik@stallpika ur.se

Christina Almqvist

Revisorsuppleant:

Vakant

Styrelsen sammanträder för att diskutera och besluta i frågor som rör klubben.

Styrelsen åligger bl a att:

  • Verka för klubbens syften och ansvara för den löpande verksamheten
  • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
  • Handha och ansvara för klubbens medel
  • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning
  • Bestämma dag och plats för allmänna möten
  • Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
  • Där icke särskilda ombud är utsedda företräda klubben inför myndigheter och andra organisationer m fl
  • Bevaka stadgarnas riktiga efterlevnad

Stoppdatum för skrivelser eller sektioners rapportering till styrelsen är fastställd till 1 vecka innan kommande styrelsemöte.

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du mejla på styrelsen@brk.nu

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Författare: Ida Medeström

Senast ändrad av: Ida Medeström

Sponsorer

Besöksadress

Kopplingsvägen 17
961 38 Boden

Postadress

Bodens RK - Ridsport
961 38 Boden

Kontakta oss

Tel. 092151820
Mejl. info@brk.nu