Gå till innehåll
Bodens Ridklubb
Bodens Ridklubb

Ansvarsgrupper

Ansvarposter

Alla licensierade tävlingsryttare har en ansvarspost i tävlingssektionen. Om ryttaren är under 18 år har målsman huvudansvar för ansvarsposten. Alla intresserade i föreningen är välkomna att frivilligt ingå i en grupp för att hjälpa till och lära sig mer på tävlingar. Om alla ansvarsposter är tagna ska man som tävlingsryttare ingå i en arbetsgrupp. De med ansvarsposter ingår i sin egen grupp vad gäller arbetsuppgifter inför, under och efter tävlingar. De med grenspecifika ansvarsposter kan tillfrågas att hjälpa till när dennes egen gren inte anordnas. De personer som ingår i gruppen för banpersonal vid hoppning är samma grupp som arbetar vid dressyrtävlingar. Det finns ingenting som säger att man inte kan dela upp ansvaret på hopptävlingar respektive dressyrtävlingar om det är två personer på ansvarsposten i t.ex. domartorn, sekretariat, säkerhet, uppstallning osv. Det gör man upp tillsammans med den man delar ansvar med. Alla grupper ombes även hjälpa till vid föreningens årliga julshow.

Syfte med ansvarsposter

Vi vill att Bodens Ridklubb ska arrangera välordnade tävlingar med hög status. Vi vill att man ska kunna lära sig en ansvarspost. Målet är att man är fler än en person på en ansvarspost för att kunna dela upp arbetet sinsemellan, bolla ideer samt förbättra och utveckla det område man är ansvarig över. Tanken är att man hjälps åt så man inte får så långa dagar på tävlingarna, att alla gör en liten del av arbetet, men ingen gör allt arbete själv.

Den som har en ansvarspost har även ansvar över en grupp. Målet är att den person med ansvarspost ska vara så pass duktig på sin post att denna kan utbilda och utveckla personerna som ingår i gruppen. Åtminstone ha tid på sig under året att bli duktig på sin post och inte bli inkastad på nya poster till varje tävling. Denna person ansvarar för att se till att alla i gruppen är säkra och trygga i sina arbetsuppgifter och vet vad se ska göra. Behövs det utbildning eller genomgång före tävling är det upp till den med ansvarspost att se till att detta genomförs. Den med ansvarspost är den som samordnar och gör ett arbetsschema inför tävlingen för sin egen grupp. Man är själva inom gruppen ansvariga att se till att fördela arbetsuppgifterna lika, byta med varandra om man inte kan osv. Givetvis kan alltid tävlingsledaren tillfrågas vid hjälp om det uppstår problem.

Vissa funktionärsposter är grenspecifika men tanken är att vi hjälps åt över diciplinerna och delar med oss av erfarenheter och arbetskraft under tävlingsdagarna. Är det tillräckligt många tävlingsryttare blir behovet av "arbete-över-gränserna" mindre nödvändigt men det är ändå önskvärt att vi samarbetar.

Ansvarsposter 2023Tävlingsledare dressyr häst*

1-2 personer

Marie Björklund/Malin Westman

Tävlingsledare dressyr ponny*

1-2 personer

Marie Björklund/Malin Westman

Tävlingsledare hoppning häst*

1-2 personer

Elinor Nyström

Tävlingsledare hoppning ponny*

1-2 personer

Hanna Knutsson/Maja Larsson

Banchef dressyr

1-2 personer

Paulina Mannberg

Banchef hoppning

1-2 personer

Kamilla Viklund/Anna Lathi

Säkerhetsansvarig

1-2 personer

Linda Bergman, Mattias Fager

Städpatrull

1-2 personer

Linda Nilsson

Parkeringsansvarig

1-2 personer

Tommy Helin, Malin Bergenstråle

Sekretariatansvarig

1-2 personer

Patrik K, Alexandra Waleij

Domartornsansvarig

1-2 personer


Anna Samuelsson

Sponsoransvarig

1-2 personer

Anna T/Caroline W

Pris- och rosettansvarig

1 person

Catharina Knutsson

Cafeteriaansvarig

1-2 personer

Kristina Larsson/Erika Helin

Sjukvårdsansvarig

1-2 personer

Christina Almqvist

TDB, admin, resultat- och startlistor mm


Patrik Bergström
De med ansvarspost ingår givetvis i sin grupp vad gäller arbetsfördelning under tävlingshelgen. *Denna post har ingen grupp utan består endast av ansvarsposten.

Grupper och arbetsbeskrivning

Bangrupp (hopp- och dressyrtävlingar)

10-15 personer

Hoppning: Flaggers, insläpp, framridning, banpersonal, bygga hoppbana och framhoppning, bygger om mellan klasserna, ser till att hinder är rena och snygga. Ser till att området kring banan är städad och snygg. Sladdar bananDressyr: Skrivare, löpare, insläpp, bygger dressyrstaket, bygger om banan inför kort/lång. Ser till att staketet är rent och snyggt. Ser till att området kring banan är städad och snygg. Tar fram och bort domarbord.

Ingår: Elinor Nyström, Olivia Bergenstråle, Vilma Dådring, Linnea Lindelöf, Josefin Kerttu, (Jenny Widgren) Alexandra Morin, Svea Eriksson, Nova Björklund, Filippa Larsson, Tyra Helin, Emma Larsson, Elvira Rautila. Ida Larsson, Maja Larsson, Erla Backteman, Anni Raappana, Selma Rendal, IdaElina Thur, Fanny Engström, Sofia Hagberg, Kamilla Viklund, Vilma Karlsson, Ida Lestander, Ida Medeström, Matilda Strömbäck

Dressyrskrivare: Margareta Brandberg, Paulina Mannberg, Anna Taavola, Jenny Widgren, Jenny Engelmark, Elin Öhrvall,

Extra: Märta Rörland, Ida Medeström, Pernilla Eriksson, Paulina Mannberg, Lova Rutberg.

Hoppning: Malin Westman, Marie Björklund


Säkerhetsgrupp

3-4 personer

Ser till att anläggningen och området är avspärrat enligt rådande säkerhetsanvisningar, efter samtådande med överdomare och enligt TR: Ser till att gällande skyltar är uppdaterade, om inte, gör nya. Sätter upp avspärrningar dagen före tävling. Ser till att material finns på plats, avspärrningsband mm. Använd inte häftpistol. De som inte har uppgifter under tävlingsdagen kan ingå i bangruppen vid behov.

Ingår: Josefin Nyström, Mattias Fager

Städpatrull


Ingår: Linda Nilsson, Elionora Rautila,

Parkeringsgrupp

4 person

Tar emot alla gästande ekipage och visar dem till uppstallning. Hjälper till med parkering och visar var uppstallning på transport sker. Bör vara minst en person på tävlingsdagen mellan kl 7-12. Ser till att det finns tydliga skyltar som hjälper kommande gäster att parkera och hitta rätt.

Ingår: Tommy Helin, Malin Bergenstråle, Mats Nilsson, Tomas Dådring, SO Nilsson, Fredrik Rautila,

Sekretariatsgrupp

6-8 personer

Sköter alla uppgifter i sekretariatet. Räknar protokoll, kopierar, hanterar ändringar, skriver ut protokoll, strykningar, betalningar. Skriver ut startlistor och resultatlistor i god tid och hänger upp utanför sekretariatet och vid framridning. Ser att information om startider är ute i god tid. Är behjälpliga och trevliga mot våra gäster.

Ingår: Patrik Knutsson, Kristina Eriksson, Helena Svanberg, Johanna och Joakim Larsson, Ulrika Keisu, Maria Skotte Pekkari

Extra: Madeleine Ström,

Domartornsgrupp

6-8 personer

Ser till att tekniken fungerar, gärna dagen innan. Kollar att musik fungerar. Uppdaterar sig så aktuella startlistor och förteckningar finns på plats. Speaker, tidtagare, domare vid hoppning.

Ingår: Anna Samulesson, Karoliina Ikonen, Maria Gelfgren, Hanna Knutsson, Lisa Näsvall, Thilde Bremer, Mia Bremer,Alexanda Waleij

Speaker på dressyr: Hanna K, Lisa N, Olivia B, Pernilla Eriksson, Karoling Ikonen, Anna S, Alexandra W

Cafeteriagrupp

6-8 personer

Håller ordning och reda i fiket, torkar bord och gör trevligt. Packar upp och ställer fram fikabröd, godis, fixar enklare lunch, hanterar disk mm. Tar betalt, kollar om något behöver handlas, fixa snygga och uppdaterade prisskyltar.

Ingår: (Susann Ryan) (Ida Lundmark)Catrin Larsson, Erika Helin, Lina Morin Ekström, Berit Edholm, Mona Nyström, Catrin Larsson, Frida Backteman, Camilla Engström, Agnes Arespång, Maria Jornevald

Sjukvårdsgrupp


AnnaKarin Rendal, Christina A, Anna Karlsson Faläng, Linnea Lindelöf

AnläggningsgruppUppstallningsgrupp
Arbetsbeskrivning ansvarsposter

Tävlingsledare dressyr

Bokar domare/överdomare.Skriver proposition och ryttarmeddelande i samarbete med TDB-ansvarig. Har det översiktliga ansvaret över tävlingen och finns behjälplig för de övriga ansvariga om frågor och problem uppstår. Ansvarar för att se till att alla ansvariga har koll på vad som ska göras inför tävling. Har ansvaret under tävlingsdagen att allt flyter på som det ska. Ser till att uppstallningslistor kommer upp på hemsidan.

Tävlingsledare hoppning/WE

Bokar domare, överdomare och banbyggare samt eventuell veterinär. Skriver proposition och ryttarmeddelande i samarbete med TDB-ansvarig. Har det översiktliga ansvaret över tävlingen och finns behjälplig för de övriga ansvariga om frågor och problem uppstår. Ansvarar för att se till att alla ansvariga har koll på vad som ska göras inför tävling. Har ansvaret under tävlingsdagen så att allt flyter på som det ska. Ser till att uppstallningslistor kommer upp på hemsidan.

Banchef dressyr

Är ansvarig över bangruppen. Sammankallar till byggande av dressyrstaket. Ansvarar för att samordna arbetsschema över tävlingen. Ser till att alla vet vad de ska göra och är säker på sin uppgift. Utbildar vid behov om någon är osäker. Ingår själv i gruppens uppgifter under tävlingen. Ansvarar för sladdning genom kontakt med personal.

Banchef hoppning

Är ansvarig över bangruppen. Sammankallar till byggande av hoppbana. Ansvarar för att samordna arbetsschema över tävlingen. Ser till att alla vet vad de ska göra och är säker på sin uppgift. Utbildar vid behov om någon är osäker. Ingår själv i gruppens uppgifter under helgen. Går igenom med personal minst 10 minuter före varje klass och kollar att alla vet vad de ska göra. Är främsta kontakten till banbyggaren. Ser till att hinderparken är ren och hel och att det finns aktuellt material såsom skållor, flaggor, flaggers mm. Ansvarar för sladdning genom kontakt med personal.

Säkerhetsansvarig

Ser till att aktuellt skyltmaterial finns tillgångligt för avspärrningar mm. Ser till att det finns en bra och tydlig anläggningsskiss och att denna finns både på hemsidan och uppsatt för gästande ekipage. Sätter upp skyltar och avspärrningar dagen före tävling. Ser till att tävlingen anordas efter de säkerhetsrutiner och relger som finns, uppdaterar sig på Svenska ridsportförbundet och Jordbruksverket.

Är den person som måste finnas på plats under hela tävlingsdagen om något inträffar. Går säkerhetsrundan med överdomaren på tävlingens första morgon. Främsta kontakt till överdomaren. Ser till att alla ryttare på framridningen håller uppsatta regler och kontrollerar att de som står på framridningen har koll på vad som gäller. Ansvarar för att ta ner och städa bort alla avspärrningar efter tävling.

Uppstallningsansvarig

Är ansvarig över uppstallningsgruppen och sammankallar. Ser till att det finns spån till tävling i samråd med vaktmästare. Sanerar och spånar tillsammans med de övriga i gruppen. Gör professionella och välkomnande skyltar till gästande ekipage. Gör tydliga uppstallningslistor utifrån TDB och ser till att skicka dessa i god tid till tävlingsledare som ser till att dessa kommer upp på hemsidan. Ser till att dessa hängs upp dagen före tävling i stallet med information till tävlingsekipage om huruvida det ska mockas/tömmas efteråt. Ansvarar för att det finns en person som på tävlinogsdagens morgon tar emot och välkomnar gästande ekipage. Ser till att det finns tydliga skyltar om var smutsigt respektiva rent spån ska läggas. Uppstallningsansvarige och övriga i gruppen kan bistå med arbetsinsats i bangrupp under tävlingsdagen. Gruppen ser också över städning på anläggningen innan och efter tävling.

Parkeringsansvarig

Är ansvarig över parkeringsgruppen. Gör arbetsschema över tävlingsdagen. Ser till att uppdatera sig med tävlingsledare och ridskolechef var parkering lämpligast sker under helgen.

Sekretariatansvarig

Är ansvarig över sekretariatgruppen. Gör arbetsschema för gruppen. Ser till att alla i gruppen kan programmet Equipe och utbildar dem som inte kan. Ansvara över att det är välordnat och välorganiserat i sekretariatet både före och under tävlingsdagen. Ser till att den tekniska utrustningen fungerar dagen före tävling. På tävlingens morgon ser till att startlistor och starttider är väl uppdaterade och finns uppsatta i god tid utanför sekretariatet och vid framridningen. Ser till att domartorn har aktuella startlistor och hästförteckningar. Redovisar handkassa till ridskolechefen där det tydligt framgår var pengarna har kommit och gått.

Domartornansvarig

Är ansvarig över domartornsgruppen. Gör arbetsschema för gruppen. Ser till att alla i gruppen kan den tekniska utrustningen och vid behov utbildar dem som inte kan. Se till att den tekniska utrustningen fungerar, gärna dagen före tävlingen. Ser till att det finns lämplig musik. Ser till att det finns aktuella startlistor och hästförteckning.

Pris- och sponsoransvarig

Ser till att det finns tillräckligt med rosetter och plaketter. Beställer nya om det behövs. Försöker fixa sponsring och hederspriser från företag till tävlingar. Ser till att allt finns på plats dagen före tävling och att hederspriser är tydligt märkta. Ser till att det finns prisutdelare till varje klass. Tar hand om eventulla förestagsrepresentanter (klassponsorer).

Cafeteriaansvarig

Är ansvarig över cafeteriagruppen. Skriver arbetsschema för gruppen. Ser till att alla nödvöndiga inköp görs inför tävling och uppmanar tävlingsryttare och annat folk att baka och lämna in fika/lättare mat osv. Ser till att det finns enklare lunch att servera och att prislistor är uppdaterade. Redovisar kassan till ridskolechefen och gör en kalkyl över inköp, intäkter och vinst. Kvitterar ut växelkassa och nyckel till fiket i god tid innan tävlingen av personal.

Anläggningsgrupp

Sladdar banan, röjer sly och fixar fint.

Sjukvårdsansvarig

NYHET: Nu får sjukvårdspersonal ha denna post enligt nya bestämmelser från Socialstyrele

Publicerad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2024-02-21

Författare: Ida Medeström

Senast ändrad av: Ida Medeström

Sponsorer

Besöksadress

Kopplingsvägen 17
961 38 Boden

Postadress

Bodens RK - Ridsport
961 38 Boden

Kontakta oss

Tel. 092151820
Mejl. info@brk.nu