Gå till innehåll
Bodens Ridklubb
Bodens Ridklubb

Träningspolicy externa tränare

Bodens ridklubb strävar efter att erbjuda medlemmarna välmeriterade tränare efter medlemmarnas behov och intressen samt tränare som bidrar med en ökad kompetens och följer samma utbildningstråd.

Tränarna ska ha F-skattsedel och erbjuda träningar som överensstämmer med vår hästhållningspolicy och strävan att utbilda ekipage från lätt till svår klass.

Utöver detta ska även tränaren uppfylla minst ett av följande utbildningskriterier, - SRL lägst level III Tränare enligt SvRFs riktlinjer - Alternativ person under speciella omständigheter, med dokumenterade meriter och pedagogisk utbildning.

Tränarens utbildningsfilosofi ska ligga i linje med ridskolans och föreningens policys samt Svenska ridsportförbundets riktlinjer för god träning. Tränarna ska i enlighet med ridsportförbundets rekommendationer,

- Präglas av kvalitativ träning för både ryttare och häst på alla nivåer. - Genom respekt och samspel alltid ha hästen i centrum.

- Ständigt arbeta efter ett levande system som är baserat på kunskap och erfarenhet. Svenska ridsportförbundets ledstjärnor ska genomsyra all träning på Bodens ridklubb.

- Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.

- Jag behandlar alla hästar med respekt

- Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.

- Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.

- Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

- Jag visar respekt för alla människor.

-Jag bekräftar och berömmer andra.

- Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.

- Jag är en god förebild för ridsporten.

- Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.

Prioriteringsordning 1. Personal vid BRK * 2. Medlemmar 3. Medlemmar som tävlar för annan förening 4. Icke medlemmar.

Vid många anmälda till en tränare kommer en fast plats hos en tränare beaktas och innebära att personalen placeras i urvalsgrupp 2. Vid många anmälda inom samma urvalsgrupp tas ekipagen ut i samråd med tränaren där ridande för föreningens ridlärare, utbildningsnivå och föregående tävlingsår spelar in. Vissa träningar/clinics kan ha en angiven lägsta nivå. Prioriteringsordningen gäller fortfarande. Tävlingsryttare ska vid träningsplaneringen ha löst årslicens för att räknas som tävlingsryttare. Vid många anmälda kommer en intresserad som har en fast plats för en tränare hamna sist i sin urvalsgrupp till övriga tränare för att möjliggöra att så många som möjligt har plats att rida för våra externa tränare.

Allmänt Alla träningar inom Bodens Ridkubbs regi godkänns, bokas och administreras av kansliet. Externa tränare utanför Bodens ridklubbs regi erlägger ridhushyra enligt taxa. Gäller ej för av klubben anlitad tränare. Sista anmälningsdag för terminens träningar anslås på hemsidan. Anmälan är bindande och blir du antagen är du betalningsansvarig för din plats om inte reserv kan ordnas. Speciella önskemål om tider och gruppindelningar lämnas senast en vecka innan träningstillfället till kursansvarig.

Kursbekräftelse läggs ut på hemsidan så snart tiderna är klara. Mocka efter din häst, vid lastning, till och från ridbanan och på banan. Ta hänsyn till den som tränar vid framridning. Personalen kan utse en träningsansvarig som tar emot anmälningar, gör startordning, skickar in deltagarlistor och ser till att deltagarna följer hästpolicyn och anläggningens regler.

Betalning Förskottsbetalning via faktura.

Anläggningskort Kursdeltagare som saknar anläggningskort löser dagträningskort. 150kr/dag. Deltagare faktureras för dagträningskort om de inte har anläggningskort. Om deltagaren löser anläggningskort efter träningen ska dagkortet ändå betalas.

Delta på ridskolehäst Ridskoleekipage kan delta efter samtycke från verksamhetschefen. Denne bedömer lämplighet utifrån arbetsbelastning på hästarna. Du (målsman för omyndig medlem) ansvarar för hästen de dagar du nyttjar den, dvs du mockar och fyller kvällspåsen. Hästar bokas inför varje träningstillfälle senast måndag innan respektive träning. Hästhyra 150kr/pass.

Till mästaren gives blott en bana ren som solens väg uti det blå, att syfta uppåt och det högsta ana men aldrig tro sig mästare ändå

Där konsten slutar tar våldet vid

Den unga ryttaren uppstaplar under dressyrarbetet själv värsta hindren för framgången. När han begynner inse detta är han långt kommen

Publicerad: 2022-10-21

Senast uppdaterad: 2022-12-13

Författare: Ida Medeström

Senast ändrad av: Maja Larsson

Sponsorer

Besöksadress

Kopplingsvägen 17
961 38 Boden

Postadress

Bodens RK - Ridsport
961 38 Boden

Kontakta oss

Tel. 092151820
Mejl. info@brk.nu