Gå till innehåll
Bodens Ridklubb
Bodens Ridklubb

Anläggningskort

Anläggningskort

Bodens ridklubb har en fin anläggning med ridhus, 2 ridbanor och Bränslanbanan. Anläggningen kommer genomgå en stor ombyggnation och renovering vilket kommer påverka tillgängligheten från och med 2020. Alla är välkomna att lösa anläggningskort. På anläggningen (där bränslanbanan ingår) är det endast personal eller tränare anlitade av Bodens Ridklubb som får hålla i lektioner och undervisning.

Att lösa anläggningskort

Du som löser anläggningskort har tillgång till ridbanor. Du löser anläggningskort genom att maila maja.larsson@brk.nu . Ditt kort börjar gälla från och med att du ansökt om det och alltså inte från och med att du får bekräktat att vi mottagit ditt mail. I mailet anger du vilken typ av kort du önskar, namn, personnummer, bostadsadress, telefonnummer och mailadress för fakturering. För dagkort behöver du inte maila utan du swishar 150 kr till 123 023 2074 innan du nyttjar anläggningen. Märk betalningen med "dagkort".

Vi hanterar personuppgifter enligt integritetspolicyn som du hittar på hemsidan under fliken Föreningen- Styrdokument - Policys. När du inbetalar på fakturan innebär att du har accepterat de villkor och anläggningsregler som du hittar under fliken "Anläggningen".

Vi publicerar namnen på alla som har ett giltigt anläggningskort (månadskort och uppåt) under fliken anläggningen - lösta anläggningskort. Meddela kansliet om du inte vill att ditt namn ska publiceras på hemsidan.

Olovligt nyttjande av anläggningen bötläggs med 500 kronor. Ingen återbetalning av anläggningskort sker. Överträdelser av anläggningsreglerna kan resultera i indraget anläggningskort. Ingen återbetalning.

Öppettider Anläggningens öppettider hittar du under fliken "Anläggningen". Dessa kan komma att ändras under semesterperioder beroende på hur stängning och släckning fungerar på övrig tid då personalen inte är i tjänst. Du som vill nyttja anläggningen efter stängningstid kan lösa ut en tagg mot en depositionsavgift så att du kan röra dig fritt de tider du önskar. Observera att vi inte har någon manegevård under semesterperioden eller möjlighet att utfärda taggar till ridhusen.

Lediga tider i ridhusen På hemsidan kan du se när det finns lediga tider i ridhusen. Vi använder oss av två kalendrar för att tydliggöra när ridhuset är ledigt.

1. Manegetider under anläggningsfliken: Här ser du de fasta bokningarna som ligger under hela terminen. Tänk på att dessa kan komma att ändras, ta därför för vana att hålla dig uppdaterad på dessa tider.

2. Kalendern längst ner på startsidan: Här läggs alla tillfälliga bokningar in som oftast rör helgerna.

I dagsläget delar två grupper ridhuset parallellt vilket gör att det som regel alltid finns en ridgrupp i ridhuset som då vill nyttja hela ridbanan. Maila ansvarig ridlärare om du har frågor om kvällens upplägg.

Under den varma årstiden sker vattning och saltning av utebanorna vid behov, utan föregående bokning.

I och urlastning I- och urlastning av häst sker längs med långsidan (närmast vägen) av nya ridhuset eller den bortre kortsidan närmast stora uteridbanan.

Parkering sker på framsidan av anläggningen, ej direkt framför ekonomibyggnaden då detta försvårar framkomligheten för utryckningsfordon.

Anläggningskortets omfattning Alla med anläggningskort får nyttja ridhuset, stora och lilla utebanan (Bränslanbanan är gratis att nyttja för alla hästintresserade. Föreningar har möjlighet att boka via kansliet enligt prislistan fastställd i Kommunfullmäktige. Tillgång till en välfylld hinderpark.

Anläggningskortsinnehavare Anläggningskortet gäller/person och inte häst. Det innebär att alla som nyttjar anläggningen ska ha löst anläggningskort, även medryttare. Medlemskap är inte nödvändigt utan något du löser om du vill vara en del av föreningen.

Inbetalning på fakturan innebär att du har accepterat de villkor och anläggningsregler som du hittar här, och du godkänner också att ditt namn står med på hemsidan över registrerade anläggningskort.

Integritetspolicy Bodens ridklubb (898500-3261) Kopplingsvägen 17. 96138 Boden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetside, vision och värdegrund”.

Den 25 maj 2018 trädde en ny EU-förordning, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär att kraven på hur föreningar får behandla personuppgifter skärps och dina rättigheter som registrerad stärks. I samband med detta har vi tagit fram en integritetspolicy som beskriver och förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter och varför.

Det är viktigt att du tar del av de nya villkoren och integritetspolicyn på hemsidan under ”Förening”.

Publicerad: 2022-10-21

Senast uppdaterad: 2023-11-20

Författare: Ida Medeström

Senast ändrad av: Maja Larsson

Sponsorer

Besöksadress

Kopplingsvägen 17
961 38 Boden

Postadress

Bodens RK - Ridsport
961 38 Boden

Kontakta oss

Tel. 092151820
Mejl. info@brk.nu